Katholieke Catechese - de geloofsbelijdenis

Een cursus ontwikkeld voor catechisten

Over de cursus

Kan God van gedachten veranderen? Was Jezus' kennis op aarde oneindig? De geloofsbelijdenis, een beknopte samenvatting van het Katholieke geloof wordt in deze cursus uitgebreid uitgepakt. Een pittige cursus ontwikkeld voor catechisten, maar ook geschikt voor ouders, leraren en anderen die pittige vragen hebben of naar antwoorden zoeken voor hun studenten. Deze cursus is het eerste deel van "Basiscursus Katholieke Catechese", een veelgeprezen cursus van P. John A Hardon S.J., herzien en bijgewerkt o.l.v. Raymond Leo Kardinaal Burke en vertaald onder leiding van Eerwaarde Heer Servaas Bosch.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Cursus materiaal

De cursus bestaat uit videos, teksten uit het handboek en verdiepende teksten/ gebeden. Het handboek en woordenboek is bij de cursus inbegrepen als PDF. Een gedrukte versie kunt u hier bestellen.

Lessen

+

Introductie

Les 1 - De Heilsgeschiedenis

Les 2 - God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

Les 3 - Engelen en mensen

Les 4 - De erfzonde

Les 5 - Jezus Christus, Gods enige Zoon, onze Heer

Les 6 – Ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria

Les 7 - Maria, Maagd en Moeder van de Kerk

Les 8 - Lijden, dood en verrijzenis van Christus

Les 9 - Christus' Hemelvaart en verheerlijkt bestaan

Les 10 – Het oordeel van de levenden en de doden

Les 11 - De eeuwige straf en het vagevuur

Les 12 - De Heilige Geest

Les 13 - De Heilige Katholieke Kerk

Les 14 - De Kerk als universeel heilssacrament

Les 15 - De gemeenschap van de heiligen - Kerk en Staat

Les 16 - De vergeving van de zonden - De verrijzenis van het lichaam - Het eeuwig leven.

Over het traject

Online cursus

Deze cursus bestaat uit videos, vragen en verdiepende teksten die je in je eigen tempo kunt volgen.

Samen

Tijdens een maandelijkse bijeenkomsten ga je in gesprek over wat je hebt geleerd.

Begeleiding

Tijdens deze bijeenkomensten zal een docent dieper ingaan op het cursusmateriaal.

image of E.H. Servaas Bosch

E.H. Servaas Bosch

E.H. Servaas Bosch is meewerkend priester in Onze-Lieve-Vrouw van Halle (B) en werkt aan een dissertatie aan de Gregoriana in Rome over de wijze waarop (natuurlijke, menselijke en sociale) instellingen de genade bemiddelen.

Ontmoet de docent

image of E.H. Servaas Bosch

E.H. Servaas Bosch

E.H. Servaas Bosch is meewerkend priester in Onze-Lieve-Vrouw van Halle (B) en werkt aan een dissertatie aan de Gregoriana in Rome over de wijze waarop (natuurlijke, menselijke en sociale) instellingen de genade bemiddelen.

Praktische informatie

Inhoud
Een zelfstudieles is opgedeeld in vier onderdelen: tekst uit het handboek, een video, een quiz en verdiepende teksten/ gebeden. Aanvullend zijn er maandelijkse webinars met alle deelnemers van de cursus en een ervaren docent. Inhoud van de webinars zijn gebaseerd op de vooruitgang van de cursus en vragen van jou als deelnemer.

Planning
De cursus begint 16 januari en is klaar in de week van 1 mei. Iedere week wordt en nieuwe les vrijgegegeven. Online bijeenkomsten zijn gepland voor iedere eerste woensdag van de maand.
Woensdag 1 februari 20:00 - 21:00.
Woensdag 1 maart 20:00 - 21:00.
Woensdag 5 april 20:00 - 21:00.
Woensdag 3 mei 20:00 - 21:00.